Ponúkané služby

Zemné a výkopové práce
- Kopanie rýh a základov
- Hĺbenie jám
- Odkopávanie ornice
- Kopanie kanalizácie a odvod. systémov
- Kopanie pivníc, odpadových šácht, studní
Stavebné práce
- Betónovanie základov, platne a iné.
Budovanie inžinierskych sietí
- Kanalizačné siete
- Vodovodné siete
- Elektrické siete
Budovanie komunikácií a spevnených plôch
- Spevnené cesty
- Parkoviská
Nákladná preprava
- Preprava stavebného materiálu
- Preprava stavebných paliet
Predaj kameniva
- Makadam
- Štrky
Zimná údržba
- Obce
- Parkoviská
- Lyžiarske strediská

Vysokotlakové čistenie vodným lúčom

Sanácie

 

O spoločnosti Marián Styk - zemné práce a nákladná doprava

Naša spoločnosť poskytuje zemné práce v okresoch Martin, Turčianske Teplice. K našim prednostiam patrí flexibilita, spoľahlivosť a kvalita poskytovaných služieb za dostupné ceny.
Spoločnosť realizuje zemné práce a nákladnú dopravu. Vďaka kvalifikovanému personálu, vyspelej technike a mechanizmom si bud
ujeme stabilnú pozíciu v danej oblasti.

   
 
Dostupnosť služieb pre obce

Ratkovo,Turany,Šútovo,KrpeĽany,Turčianske Kľačany,Sučany,Martin,Lipovec,Sklabinský Podzámok,Podhradie,Nolčovo,Blatnica,Necpaly,Belá - Dulice,Turčianske Jaseno,Záborie,Sklabiňa˛Horný Kalník,Diaková,Turčianska Štiavnička,Žabokreky,Karlová,Folkušová,Ďanová,Dolný Kalník,Dražkovce,Martin,Košťany nad Turcom,Príbovce,Turčiansky Ďur,Laskár,Socovce,Benice,Ležiachov,Slovany,Trnovo,Trebostovo, Turčiansky Peter,Bystrička,Kláštor pod Znievom,Valča,Vrícko,Rakovo,Vrútky,Turček,Čremošné, Turčianske Teplice,Háj,Malý Čepčín,Bodorová,Jazernica,Borcová,Blažovce,Moškovec,Mošovce,Kaľamenová,Liešno, Slovenské Pravno,Abramová,Ondrašová,Veľký Čepčín,Ivančiná,Turček,Horná Štrubňa˛Sklené,Dubové,Budiš,Jasenovo,Rudno,Brieštie,Rakša

 

 
 
 
Kľúčové slová

Ratkove,Príbovciach,Turanoch,Krpeľanoch,Turčianskych Kľačanoch,Sučanoch,Martine,Lipovci,Sklabinskom Podzámku,Podhradí,Nolčove,Blatnici,Necpaloch,Belej Duliciach,Turčianskom Jasene, Záborí,Sklabini,Hornom Kalníku, Diakovej,Turčianskej Štiavničke, Žabokrekoch, Karlovej, Folkušovej, Ďanovej, Dolnom Kalníku, Dŕažkovciach, Martine, Košťanoch nad Turcom, Príbovciach, Turčianskom Ďure, Laskári, Sosovciach, Beniciach, Ležiachove, Slovanoch,Trnove, Trebostove, Turčianskom Petri, Bystričke, Kláštore pod Znievom, Valči, Vrícku, Rakove, Vrútkach, Turčeku, Čremošnom, Turčianskych Tepliciach, Háji, Malom Čepčíne, Bodorovej, Jazernici, Borcovej,Blažovciach, Moškovci, Mošovciach, Kaľamenovej, Liešne, Slovenskom Právne, Abramovej, Ondrášovej, Veľkom Čepčíne, Ivančinej, Turčeku, Hornej Štubni, Sklenom, Dubovom, Budiši, Jasenovom, Rudne, Brieští, Rakši, Pribovce,Krpelany,Turcianske Teplice,Klacany,Sucany,Sklabinsky Podzamok,Nolcovo,Bela Dulice, Turcianske Jaseno, Zaborie,Sklabina, Horny Kalnik, Diakova, Turcianska Stiavnicka, Zabokreky,Karlova,Folkusova, Danova,Dolny Kalnik, Drazkovce, Kostany nad Turcom,Pribovce, Turciansky Dur, Laskar, Leziachov,Turciansky Peter, Bystricka, Klastor pod Znievom, Valca, Vricko, Vrutky, Turcek, Cremosne, Turcianske Teplice, Haj, Maly Cepcin, Bodorova, Borcova, Blazovce, Moskovec, Kalamenova, Liesno, Slovenske Pravno, Abramova, Velky Cepcin, Ivancina, Turcek, Horna Stubna, Sklene, Dubove, Budis, Briestie, Raksa,Záturčie, Zaturcie, Priekopa, Stráne, Strane,Ľadoveň, Ladoven, Tomčany, Tomcany Jahodníky, Jahodniky, Sever, Košúty, Kosuty,Podháj, Podhaj, Turiec, Turčianska kotlina, Turcianska kotlina,báger,bágrovanie,bagrovať,bagroval,bagruje,bágruje,bágrujeme,bager, výkopové práce v martine, zemné práce martin, záturčie, bager v martine, bágrovanie v martine, bágrovanie v príbovciach